Kurs i egzamin na patent Jachtowego sternika morskiego w Grecji-2016

Jachtowy Sternik Morski, szkolenie, kurs i egzamin w Grecji!

Kurs żeglarski na stopień Jachtowego Sternika Morskiego przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających podstawowe umiejętności żeglarskie. Program szkolenia pokrywa się z zagadnieniami i manewrami, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Stopień jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz jachtów morskich o długości do 18 m po wodach morskich.

Szkolenie wraz z egzaminem odbędzie się w Grecji w miejscowości Ateny.
Termin szkolenia i rejsu to 07.10.2016 do 17.10.2016. Termin egzaminu na patent Jachtowego sternika morskiego to 18.10.2016.

Koszt rejsu: 650 Euro
Cena kursu: 900 PLN
Koszt egzaminu 350 zł ( młodzież ucząca się 175 zł), opłata za patent 50 zł ( młodzież ucząca się 25 zł )zg z DZ. USTAW.

Szkolenie odbywać się będzie na jachtach żaglowych typu Bavaria, wielkość i ilość jachtów zostanie dobrana po ilości uczestników, będą one w przedziale od 13 m długości do 16 m. Przewidujemy 5 jachtów, na których będą wykwalifikowani instruktorzy.

Szkolenie teoretyczne rozpoczniemy już w sierpniu na przystani żeglarskiej nad zbiornikiem Witka.
Podczas rejsu i szkolenia w Grecji będziemy bardzo dużo pływali z krótkimi postojami w portach, celem uzupełnienia zapasów(woda, paliwo, żywność)
Manewrowanie jachtem w porcie oraz cumowanie do kei będzie się odbywało w porcie Poros.

EGZAMIN NA STOPIEŃ JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO (WYMAGANIA):

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (godziny wypływane podczas szkolenia zaliczają się do stażu – max. do 50 godzin)
Zobacz naszą ofertę rejsów stażowych >>>
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1) spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu,
2) Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej na konto PZŻ minimum 24 godziny przed egzaminem ( nie później bo system nie umieści na liście zdajacych ).
3) Posiadanie patentu żeglarza jachtowego.
Egzamin składa się: z części praktycznej (m.in. pływanie na żaglach, manewry portowe, manewr „człowiek za burtą”) oraz części teoretycznej. W części teoretycznej należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 z 75 pytań oraz bezbłędnie rozwiązać zadanie nawigacyjne.

Koszt egzaminu: 350,00 zł (płatne na miejscu przed egzaminem)
Koszt patentu: 50,00 zł (płatne na miejscu w momencie składania wniosku o wydanie patentu)
50% zniżki na egzamin i patent dla osób uczących się poniżej 26. roku życia
(osoby korzystające ze zniżek muszą dodatkowo przedstawić legitymację szkolną lub studencką)
UWAGA: od kandydatów na jachtowego sternika morskiego nie jest wymagane posiadanie stopnia żeglarza jachtowego.

Materiały, które możemy polecić do nauki to:
– „Żeglarz i sternik jachtowy”, Alma-Press
– „Vademecum żeglarstwa morskiego”, Alma-Press
– „Sternik Jachtowy i ISSA”, Piotr Lewandowski
– podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych BLS – wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl/2010/02.pdf

Jak przydzielane są koje na jachcie?
Podziału miejsc dokonuje na początku szkolenia instruktor, uwzględniając liczbę par, pojedynczych osób itp. Jeżeli w załodze jest para, staramy się udostępnić jej miejsce w kabinie z podwójną koją. W przypadku, kiedy załoga nie zgadza się z dokonanym przez instruktora podziałem, następuje losowanie koi.

Organizatorem kursu połączonego z rejsem jest Sekcja Żeglarska Klubu Sportowego Turów przy współpracy z KS Turów i JOZŻ.
Kontakt: Jacek Pławiak tel. +48 515 522 283