Wybory uzupełniające

Dnia 27.05.2017 o godzinie 12 na przystani w Niedowie odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Sekcji Żeglarskiej.
Wszystkich Członków prosimy o przybycie i czynny udział w wyborach.